معرفی ساختمان سبز و استاندارد لید (LEED) در ایران

ساختمان های سبز میراث تمام دست اندرکاران ساختمان های نوین خواهد بود.تعریف ساختمان سبز

طبق تعریف آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا(EPA)، ساختمان سبز تلاش جامعی است برای تغییر رویکرد طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان ها. این رویکرد شامل کل چرخه حیات ساختمان می شود.

لید یا رهبری در انرژی و طراحی منطبق با محیط زیست استانداردی برای ارزیابی ساختمان های سبز می باشد که توسط شخص ثالث انجام می شود و بر این اساس ساختمان ها به چهار رتبه مختلفی از نظر تطابق با مفهوم سبز بودن ساختمان تقسیم می شوند.

ویژگیهای کلی استاندارد لید (LEED)

استاندارد لید کاملا جامع بوده و انواع ساختمان ها را اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، بیمارستانی و ... پوشش می دهد و دارای الزامات ویژه می باشد. این استاندارد توسط انجمن ساختمان سبز آمریکا (USGBC) تهیه و تدوین شده است و از سال 1993 تا اکنون در حال تکامل بوده است.

سه دستاورد توسعه پایدار (Sustainability) از طریق ساختمان سبز شامل : کسب منافع اقتصادی، حفاظت محیط زیست و افزایش مسوولیت های اجتماعی (مشخص شده با سه حرفP یا 3Ps) می باشد.

این استاندارد توسط بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کانادا، استرالیا، چین، امارات و ... پذیرفته شده است. تمام فعالین حوزه ساختمان از جمله مهندسان ساختمان، معماری، مکانیک، برق، طراحان داخلی و خارجی ساختمان، مهندسان محیط زیست مخاطب این استاندارد می باشند.
لید دارای اهداف مختلفی است که مهمترین آنها کاهش آسیب به لایه اوزون،

کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی و حفاظت از منابع آب است.

علاوه بر اینکه مزایای اقتصادی برای صاحبان ساختمان سبز دارد.
رتبه بندی ساختمان ها در استاندارد لید

ساختمان سبز از نظر تعداد امتیاز دریافت شده در پروسه ارزیابی و ممیزی ساختمان به چهار سطح ذیل تقسیم بندی می شود:

1-  گواهینامه معمولی (امتیاز 40 تا 49)

2-  گواهینامه نقره ای (امتیاز 50 تا 59)

3-  گواهینامه طلایی (امتیاز 60 تا 79)

4-  گواهینامه پلاتینیوم (امتیاز 80 و بیشتر)

دسته بندی مختلف مورد ارزیابی استاندارد لید

استاندارد لید ساختمانها را بنا به کاربرد در دسته بندی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد، دسته بندیهای ذیل جزو مهمترین این دسته ها می باشد:

🚎 محل ساختمان و حمل و نقل

:♻️ محل های پایدار (SS)

🚰 بهره وری آب (WE)

💡انرژی و اثر آن بر اتمسفر (EA)

🚪 مواد استفاده شده در ساختمان و منابع آن (MR)

🏢 کیفیت هوای داخل ساختمان (IEQ)

📐 نوآوری در طراحی (ID)

🏡 استفاده از اولویت های محلی (RP)

 استاندارد در هر دسته براساس شاخص های مختلف یک سری پیشنیازها و یک سری امتیاز تعریف می کند. جهت دریافت گواهینامه لید برای هر ساختمان تمام پیشنیازها باید برآروده شوند.