🚲 آیا می دانید استاندارد لید با تشویق تیم طراحی ساختمان سبز به فراهم ساختن تسهیلات برای دوچرخه سواران، به افزایش استفاده از دوچرخه و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و افزایش تحرک بدنی افراد کمک می نماید؟

✅ مواردی که به عنوان تسهیلات دوچرخه سواران شناخته می شود شامل محل پارک دوچرخه در ساختمان، درنظر گرفتن دوش آب برای استفاده دوچرخه سواران و نزدیک بودن محل ساختمان به خطوط دوچرخه سواری شهر می باشد. استاندارد لید برای ساختمان با کاربریهای مختلف مانند مسکونی، غیرمسکونی و کاربری چندگانه معیارهای مختلفی را دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته است. بطور مثال تعداد فضای پارک دوچرخه برای ساختمان های غیر مسکونی در کوتاه مدت به اندازه 2.5 درصد حداکثر بازدیدگنندگان و حداقل چهار عدد می بایست درنظر گرفته شود و در بلندمدت به اندازه 5 درصد بازدیدگنندگان عادی ساختمان و همراه با حداقل یک دوش برای صدنفر اول و یک دوش اضافه برای هر 150 نفر بعدی می باشد.

ضمن اینکه نزدیک یا متصل بودن به شبکه خطوط دوچرخه سواری شهر می تواند یک امتیاز برای ساختمان کسب نماید.