دانلود
📚 دانلود آخرین نسخه استاندارد لید در زمینه طراحی و ساخت ساختمان ها (LEED v4 BD+C)

- متن کامل آخرین استاندارد لید 


- جهت دریافت این استاندارد، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود آخرین نسخه استاندارد لید در زمینه بهره برداری و نگهداری ساختمان ها  (LEED v4 EBOM)

- متن کامل آخرین استاندارد لید 


- جهت دریافت این استاندارد، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود آخرین نسخه استاندارد لید در زمینه طراحی داخلی و ساخت ساختمان های تجاری، خرده فروشی (مغازه ها و سوپر مارکتها) و هتل ها (LEED v4 ID+C)

✅ نکته : استاندارد LEED ID+C با توجه به این موضوع تدوین شده است که طراحی و ساخت فضاهای تجاری و اقامتی نیازمندیهای خود را دارد ضمن اینکه این فضاها ممکن است بخشی از یک ساختمان باشند، بنابراین حیطه ارزیابی نیز فقط همان محدوده از فضای داخلی ساختمان بطور مثال یک طبقه از ساختمان خواهد بود و بنابراین ممکن است کل ساختمان مدنظر نباشد.


- جهت دریافت این استاندارد، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود راهنمای سبز ASHRAE

- در خصوص طراحی، ساخت و بهره برداری ساختمان های پایدار این کتاب جنبه های مختلف کاهش مصرف انرژی و استاندارد لید و تاثیر آن را بر محیط زیست معرفی می نماید.


- جهت دریافت این کتاب، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود کتاب هفت شاهکار تکنولوژی ساختمان سبز

- انتشار 2010 

- تعداد صفحات کتاب: 84

- این کتاب تکنولوژیها و ایده های نوآورانه  استفاده شده در هفت ساختمان سبز در چهار گوشه دنیا را شرح می دهد.

- جهت دریافت این کتاب، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود کتاب راهنمای سیستم های رتبه بندی ساختمان سبز (لید، انرژی استار و ...) 

- انتشارات Wiley سال 2010

- تعداد صفحات کتاب: 229

- جهت دریافت این کتاب، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 


📚 دانلود استاندارد ASHRAE 90.1 -2016  بر اساس واحد SI یا IP

- این استاندارد مربوط به الزامات مصرف انرژی ساختمان ها به غیر از ساختمان های کمتر از چهار طبقه می باشد. این استاندارد از سال 1975 در حال توسعه مداوم می باشد و آخرین ویرایش آن در سال 2016 صورت گرفته است. 

توضیحات بیشتر در خصوص این استاندارد را اینجا ببینید. 

- جهت دریافت این استاندارد، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید. 

📚 دانلود کتاب طراحی تسهیلات پارک دوچرخه


- در خصوص تسهیلات استاندارد لید برای دوچرخه سواران اینجا را ببینید. 


📚 دانلود استاندارد ساختمان های با انتشار گازهای گلخانه ای صفر 

تهیه شده توسط ساختمان سبز کانادا

- انجمن ساختمان سبز کانادا (CaGBC) بطور اختصاصی استانداردی را برای ساختمان های با انتشار گازهای گلخانه ای صفر توسعه داده است که دارای چهار محور اصلی می باشد : موازنه کربنی، افزایش بازدهی تجهیزات، تولید انرژی در محل و استفاده از مواد با قابلیت کم انتشار گازهای گلخانه ای 

 - جهت دریافت این استاندارد، لطفا یک ایمیل خالی با عنوان کتاب به leediniran@gmail.com ارسال نمایید.