موارد ارزیابی استاندارد لید در دسته بندی انرژی و اثر آن بر اتمسفر (EA)

مواردی که استاندارد لید در دسته بندی انرژی و اثر آن بر اتمسفر (EA) مورد ارزیابی قرار می دهد شامل موارد ذیل است :

🔹وجود برنامه بهره برداری متناسب با نیازمندیهای پروژه در زمینه انرژی، مصرف آب و کیفیت هوای داخل ساختمان

🔸رعایت مینیمم بازدهی انرژی در ساختمان ها و بهینه نمودن آن

🔹کاهش و حذف استفاده از مواد حاوی کلروفلوئوروکربن (CFC ) در سیستمهای تهویه ساختمان ها

🔸تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در محل ساختمان

🔹خرید برق از شرکت های معتبر تولید کننده انرژی سبز

🔸اندازه گیری انرژی و برنامه کاهش پیک مصرف


🏢 مدل سازی انرژی ساختمان چه کاربردی دارد؟

یکی از پایه‌های کیفیت در طراحی ساختمان سبز مدل‌سازی انرژی است. مدل انرژی به مالک ساختمان و طراحان حرفه‌ای کمک می‌کند تا در مورد انرژی تصمیم‌های صحیح بگیرند. از مدل‌های انرژی ساختمان برای مقاصد مختلف، شامل ارزیابی‌های اصلاحات، تطبیق با آیین‌نامه‌های انرژی، تطبیق اختیاری با استانداردها، پیش‌بینی صورت‌حساب انرژی و هزینه‌ی بهره‌برداری، مستندسازی مشوق‌های مالیاتی، و تطبیق با برنامه‌های تشویقی منطقه‌ای یا شرکتی استفاده می‌شود. این مدل‌ها می‌توانند مبنای طراحی سیستم گرمایش و سرمایش نیز باشند، کاربردهای پیشرفته‌ی این مدل‌ها شامل اصلاح و بهینه‌سازی کنترل دستگاه‌های گرمایش، سرمایش و روشنایی است.