💠 گزارش سازمان بین المللی هواشناسی در خصوص تغییرات آب و هوایی در سال ۲۰۲۰

WMO Provisional Report on the State of the Global Climate 2020

🌐 خلاصه تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۰

🔹 متوسط دمای سال ۲۰۲۰، ۱.۲ درجه سانتیگراد بالاتر از دوره پیشاصنعتی بوده است.

🗻 در بعضی نقاط قطب شمال دما ۵ درجه بالاتر از دمای نرمال بوده است.

🏞 دمای امسال تابستان سیبری به ۳۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

🔸 دهه ۲۰۲۱-۲۰۳۰ گرمترین دهه خواهد بود.

✅ تاثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد، توجه بیشتر به  تغییرات اقلیمی را به عنوان یک‌ تهدید بالقوه به ارمغان آورده است. 🔗 در آپارات مشاهده نمایید :

تعداد صفحات : 38

سال انتشار : 2020

👨‍💻 پدید آورنده: World Meteorological Organization (WMO)📈 اختلاف دمای سال ۲۰۲۰ با متوسط سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ در نقاط مختلف جهان

🔹 دمای ایران حدودا  ۱ درجه و در برخی نقاط غربی بیش از ۱ درجه سانتیگراد افزایش داشته است.