آیا رویکرد ساختمان سبز نسبت به ساختمان های معمولی دارای مزیت اقتصادی است؟

 معرفی مزایای ساختمان سبز نسبت به سایر ساختمان ها

بر اساس مطالعات دانشگاه MIT بصورت کلی ساختمان های سبز دارای صرفه جویی قابل ملاحظه ای در انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای، آب و پسماند مطابق با عکس نسبت به ساختمان های معمولی می باشد. گزارش ذیل به بررسی صرفه جویی انرژی در کمپMIT با رویکرد استاندارد لید در سال 2011 می پردازد.

دانلود گزارش دانشگاه MIT

روش محاسبه هزینه ها بر اساس هزینه های چرخه حیات ساختمان ( Life Cycle Costs (LCC

در رویکرد ساختمان سبز، هزینه مالکیت ساختمان (ownership) فقط شامل هزینه های اولیه ساختمان مانند طراحی و ساخت و ساز نبوده و هزینه بهره برداری شامل هزینه های قبوض برق، گاز و آب، هزینه های  تعمیر و نگهداری نیز در مدت حدود سی سال درنظر گرفته شود. با توجه به اینکه هزینه های اولیه  حدود 15 تا حداکثر  26درصد هزینه های طول عمر ساختمان را تشکیل می دهد، استفاده از راهکارهایی جهت کاهش هزینه های بهره برداری شامل انرژی و آب می تواند رویکرد ساختمان را اقتصادی نماید.

                                                               مقایسه نمونه ای هزینه ها در ساختمانهای معمولی

استفاده از روش طراحی جامع (Integrated Design Approach )

در این روش از ابتدای فاز طراحی پروژه کلیه ذینفعان اصلی شامل مالک ساختمان، بهره بردار آن، کلیه متخصصان طراحی شامل مهندسان سازه، معماری، برق، مکانیک و حتی پیمانکاران ساخت با یکدیگر هماهنگ شده و بر اساس هدف کسب یکی از گواهینامه های ساختمان سبز تمام نیازمندیهای طراحی و ساخت استخراج می شود و در جلسات هماهنگی بین عوامل مذکور نهایی می شود. این روش ضمن کوتاه کردن فاز طراحی و ساخت و تحویل زودتر ساختمان به دلیل مشارکت زودهنگام  پیمانکار و اطلاع از نیازمندیهای پروژه باعث کاهش دوباره کاری در بخش طراحی به دلیل هماهنگی کلیه گروه های مهندسی و اطلاع از الزامات و محدودیتهای پیمانکار اجرایی می شود.  این دو آیتم باعث ایجاد مزایت اقتصادی و سرعت بیشتر در طراحی و اجرای ساختمان های سبز می گردد. در بعضی مراجع به این روش طراحی و ساخت  همزمان (Design-Build) نیز می گویند.