🏙 سیستم رتبه بندی لید برای شهرها

🏙 سیستم رتبه بندی لید برای شهرها

بعد از دو دهه از شروع رتبه بندی ساختمان ها در آمریکا، از پایان سال 2016 برنامه آزمایشی رتبه بندی لید برای شهرها به منظور کمک به شهرداری ها و اجتماعات محلی در افزایش کیفیت زندگی و کارایی پایداری آغاز شده است.

شهرهایی که به دنبال این رتبه بندی می باشند اطلاعات خود را بر اساس شاخص های مشخصی در سامانه اینترنتی به نام Arc ارایه می نمایند. این شاخص ها در 8 دسته مختلف دسته بندی شده اند که در آن علاوه بر مواردی همچون انرژی، آب ، پسماند و حمل ونقل آیتمهایی مانند آموزش، بهداشت، برابری و رونق اقتصادی تحت عنوان تجربه انسانی قرار دارد.

 ✅ فقط 9 ماه بعد از شروع این برنامه شهر واشنگتن دی سی رتبه پلاتینیم را به عنوان اولین شهر بدست آورد.

منبع : مجله  USGBC - نسخه زمستان 2018


🎞 ویديوی کوتاه در مورد سیستم رتبه بندی لید برای شهرها

🔺 با استفاده از ابزار Arc می توان کل شهر یا بخشی از آن را ارزیابی نمود.