🚙 تسهیلات ساختمان های سبز برای دارندگان خودروهای سبز

🚙 تسهیلات ساختمان های سبز برای دارندگان خودروهای سبز

🔸استاندارد لید برای ساختمانهایی که جهت ترویج استفاده از خوروهای سبز به دارندگان آنها تسهیلاتی همچون

1. پارکینگهای ترجیحی (با دسترسی آسان به دربهای ورودی ساختمان)

2 . ایستگاه شارژ ارایه می دهند، در دسته بندی محل ساختمان و حمل و نقل (LT) امتیاز می دهد.

🔹 نمونه پارکینگ های خودروهای سبز - پارکینگ های ترجیحی نزدیک به درب ورودی
🔌 نمونه پارکینگ های خودروهای سبز
 همراه با ایستگاه های شارژ

 نمونه پارکینگ های مسقف خودروهای سبز
 همراه با ایستگاه های شارژ

🚘 تعریف خودرو سبز از نظر استاندارد لید

✅ طبق تعریف خودروهایی که از نظر انجمن آمریکایی برای اقتصاد پر بازده انرژی (ACEEE) امتیاز بالاتر از 45 (Green Score) دریافت کنند، خودروی سبز شناخته می شوند.

✳️ این انجمن دارای معیارهای مختلفی همچون میزان مصرف سوخت، میزان انتشار آلاینده ها، نویز، ارزیابی چرخه حیات خودرو و ... می باشد که در کتابچه متدولوژی آن شرح داده شده است.

📒 دانلود آخرین متدلوژی ارزیابی خودروهای سبز - انجمن ACEEE

Rating The Environmental Impacts of Motor Vehicles - ACEEE Green Book Methodology

 سال انتشار : 2011

تعداد صفحات:  53

📋 لیست خودروهای سبز مورد قبول استاندارد لید

⬅️ این لیست توسط سایت ذیل استخراج شده است:

https://greenercars.org

⚙️ معیارهای ارزیابی چرخه حیات خودرو بر اساس متدلوژی ACEEE
سبزترین خودروی سال 2019

سوخت خودرهای سبز می تواند اعم از انرژی الکتریکی، بنزین با درصد بالای اتانول (85 درصد)، دیزل،  گاز CNG باشد.
در حال حاضر خودروهای تمام برقی و هیبریدی سرآمد این نوع خودروها می باشند.