🔆 شاخص های ارزیابی کیفیت محیط داخل ساختمان سبز (IEQ) در استاندارد لید عبارتند از :

🔹 حداقل بازده کیفیت هوای داخل

🔸کنترل دود حاصل از مصرف دخانیات

🔹تعریف استراتژی جهت افزایش کیفیت هوای داخل ساختمان

🔸استفاده از مواد با انتشار کم آلاینده هوا

🔹برنامه ریزی جهت دستیابی به هوای با کیفیت حین ساخت و ساز

🔸راحتی افراد از نظر دمای محیط

🔹میزان روشنایی داخل ساختمان

🔸استفاده از نور روز

🔹وجود نما به محیط بیرون

🔸راحتی از نظر صدا


📉 عوامل افت کیفیت هوای داخل ساختمانها

علت هایی مانند وجود آلودگی در ساختمان، ناکافی بودن تهویه و وجود ترکیبات آلی فرار (VOC) در محصولات خانگی و رنگها باعث شده است که هوای داخل ساختمان ها آلوده تر نسبت به هوای بیرون باشد و جزو یکی از پنج عامل اصلی بیماری شناخته شود. 

معرفی ترکیبات آلی فرار (VOCs)

💫  ترکیبات آلی فرار (VOCs) ترکیبات شیمیایی آلی هستند که در دمای اتاق دارای فشار بخار بالایی هستند. این فشار بخار بالا که به دلیل پایین بودن نقطه جوش این مواد است موجب میشود که تعداد مولکولهای قابل توجهی از این مواد در اثر فرایند تبخیر یا تصعید به حالت گاز درآمده و در هوای اطراف منتشر شوند. به عنوان مثال می‌توان به فرمالدهید با نقطه جوش 19- درجه سلسیوس اشاره نمود. این ماده به آرامی از ترکیب رنگها جدا شده و در هوا منتشر می شود.برخی از آنها ممکن است اثرات نامطلوب بهداشتی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشند. غلظت بسیاری از VOC ها در داخل ساختمان (تا ده برابر بیشتر) از خارج منزل است.