🏡 "معرفی دوره آشنایی با سیستم رتبه بندی لید و آمادگی آزمون دستیار فنی سبز لید GA "

Live about our course: Prepping for the LEED Green Association (GA) Exam (In Persian)

🕰 برگزار شده شنبه 11 بهمن - ۹ شب به وقت تهران

شنبه ۳۰ ژانویه - ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت تورنتو

ارایه دهنده : جناب آقای مهندس اشکان اعتماد متخصص ساختمان های سبز

⏱ مدت زمان : ۴۷ دقیقه

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده