💠 وبینار رایگان معرفی گواهینامه های لید و  OAA


🔹 برای موفقیت در موقعیت های شغلی مناسب کسب گواهینامه های معتبر بسیار اهمیت دارد.

این وبینار به معرفی گواهینامه های معتبر در معماری برای استان انتاریو کانادا (OAA) و در قسمت دوم به معرفی سیستم رتبه بند لید (LEED) و دوره های آموزشی موسسه Synnovate  کانادا در این زمینه می پردازد.

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده گواهینامه های لید و OAA

https://youtu.be/iyEww_Fus3I

بخش اول : معرفی گواهینامه های حرفه ای معماران در استان انتاریو کانادا و نحوه دستیابی به آنها

 👩‍💻 ارایه دهنده : سرکار خانم مهندس نورایی

بخش دوم : معرفی مختصر ساختمان سازهای سبز و سیستم رتبه بندی LEED

⏱ شروع این بخش از  1hr:13min وبینار

👨‍💻 ارایه دهنده : اشکان اعتماد