✅ معرفی برنامه ساختمان های لید - صفر

LEED Zero Program

🔹 انجمن ساختمان سبز آمریکا از سال ۲۰۱۸ بعد از دو دهه تلاش در زمینه ترویج ساختمان های سبز، برنامه ای را تحت عنوان "ساختمان های صفر" ایجاد نموده است.

◀️ این برنامه شامل اعطای گواهینامه به ساختمان های در حال ساخت و یا در حال بهره برداری در چهار دسته ذیل است :

1 .  ساختمان کربن صفر

2. ساختمان انرژی صفر

3 . ساختمان با مصرف آب آشامیدنی (شرب) صفر

4 . ساختمان پسماند صفر 

کلیپ زیر را مشاهد فرمایید.


⚙️ شرایط کلی گواهینامه ساختمان های لید صفر

🔹 باید دارای گواهینامه ساختمان سبز لید باشند.

🔸 اطلاعات بهره برداری ساختمان را به مدت ۱۲ ماه (یکسال) ارایه نمایند.

🔹 اعتبار این گواهینامه ۳ سال می باشد و بعد از آن‌ ساختمان می بایست  مورد ارزیابی مجدد (recertification) قرار گیرد.

🔸 پروژه می بایست بعد از رسیدن به موازنه (بالانس) در یکی از چهار محور اصلی لید صفر جهت ارزیابی ثبت گردد. 📕 دانلود راهنمای ساختمان های "لید صفر"

 🔹 این راهنما بصورت خلاصه روش ارزیابی برنامه ساختمان های لید صفر را در چهار محور کربن، انرژی، آب و پسماند تشریح می نماید. 

LEED Zero Program Guide

تعداد صفحات :  16

زمان انتشار :  2020

تهیه شده توسط USGBC


🔸 آشنایی مختصر با سه پروژه اول ساختمان های لید صفر

کلیپ زیر را مشاهد فرمایید.

 🔹 اولین‌ پروژه مربوط به دفتر مرکزی شرکت مهندسی پتینلی (Petinelli) در شهر کوریتیبای برزیل 🇧🇷 می باشد.