📒 دانلود مجله انجمن ساختمان سبز آمریکا (USGBC) - نسخه بهار سال2020

USGBC Magazine

Better Buildings, Better Lives

✅ با موضوع اصلی نقش زنان پیشرو در ساختمان و اقتصاد سبز 

لینک دانلود مجله نسخه بهار سال 2020

🌇 شهر اورلاندو آمریکا به عنوان یک مدل موفق برای شهر پایدار معرفی شده و اقدامات انجام شده در این شهر تشریح گردیده است.


🏙 ضمنا به نحوه دریافت گواهینامه پسماند صفر لید (LEED Zero Waste) توسط کمپانی معروف Colgate (سازنده خمیر دندان)  اشاره شده است.

تعداد صفحات : 64

مطالب منتخب این مجله


🟥 قدردانی از قهرمانان زن (Sheroes)

نجمن ساختمان سبز آمریکا امسال (۲۰۲۰)  دارای کمپینی به نام "بانوان در برنامه سبز" است که در آن هر ماه ۸ زن پیشرو را در ۸ زمینه : رهبری و راهبری، سلامت، برابری اقتصادی، مشاوره و مربی گری، ترویج، دموکراسی، هدف و اشتیاق انتخاب می نماید. 

⬅️ هدف از این برنامه شناخت و قدردانی از بانوانی است که در حال انجام تحول اساسی جهت حقوق و دسترسی برابر زنان در صنعت سبز  می باشند.

 ✅ در پایان سال قهرمان زن سال از بین این بانوان انتخاب می شود.🔆 نیروگاه فتوولتاییک شناور 31 مگاواتی شهر اورلاندو آمریکا

🔺 در کنار این نیروگاه خورشیدی یک مخزن هیدروژن جهت ذخیره انرژی حاصل از این نیروگاه نصب خواهد شد.

🔹 از این مخزن می توان جهت تامین برق خودروهای برقی (EV) استفاده نمود.

🔸 شهر اورلاندو جزو ده شهر برتر آمریکا از نظر استفاده از خوردوهای برقی است.


🌇 شهر اورلاندو دارای برنامه های متنوعی در زمینه پایداری شهری است بطوری که این شهر دارای گواهینامه طلایی لید می باشد.

از جمله برنامه های این شهر می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

💠 اجباری نمودن دریافت گواهینامه ساختمان لید با رتبه حداقل نقره ای (سیلور) برای ساختمان های دولتی و شهرداری

🛢 جمع آوری روغن های حاصل از آشپزی منازل جهت جلوگیری از آلودگی آب فاضلاب و رواناب

🥬🥦 تصویب استفاده از کاشت سبزیجات در باغچه منازل به جای کاشت چمن در مقررات محوطه سازی شهری


🟪 سایت برلینگتون کارخانه سازنده خمیردندان    Colgate در ایالت نیوجرسی از گواهینامه Zero لید رونمایی کرد.

 🔄 گواهینامه Zero لید شامل چهار بخش  مختلف است: کربن، انرژی، آب و پسماند.

✅ یکی از استراتژیهای این کمپانی کاهش 50 درصدی پسماند دفنی خود نسبت به مقدار سال 2010 بود که در انتهای سال 2019 محقق شد.

 ♻️ این کمپانی در نظر دارد که تا سال 2025 از تیوب قابل بازیافت خمیردندان در تمام محصولات خود استفاده نماید.