📒 دانلود مجله انجمن ساختمان سبز آمریکا (USGBC) - نسخه تابستان سال 2020

USGBC+

Healthy People in Healthy Places equals a Healthy Economy

Summer edition (2020)

✅ این نسخه از مجله شامل معرفی پروژه های برتر لید در زمینه خانه ها و مصاحبه با رییس شورای ساختمان سبز آمریکا، پروژه پسماند صفر و  ... می باشد. 

لینک دانلود مجله نسخه تابستان سال 2020مطالب منتخب این مجله


🏡 ساختمان  Freedom Commons یکی از برندگان جوایز خانه های لید در سال ۲۰۲۰ می باشد.

Freedom Commons LEED Gold Certification

🔺 این پروژه ۱۵ میلیون دلاری در منطقه سیراکوز نزدیک به شهر نیویورک واقع است.

🏡 ساختمان  Freedom Commons  شامل ۶۴ واحد برای افراد کم بضاعت (با درآمد کمتر از ۵۰ درصد درآمد متوسط ناحیه) ساخته شده است.

🔺 این ساختمان دارای گواهینامه طلایی لید در سال ۲۰۱۹ می باشد.

🚌 از جمله مشخصات ممتاز پروژه دسترسی به خطوط متعدد اتوبوس می باشد.

📦 استفاده از متریال ارزان و بکارگیری صفحات رنگی به عنوان تزیین بنا از جمله مشخصات دیگر پروژه است.

🔆 در نظر گرفتن آتریوم جهت کسب نور روز و تشویق به ارتباط های اجتماعی ساکنین از جمله مشخصات این ساختمان است.


190📊 آخرین آمار مربوط به گواهینامه های ساختمان و شهر سبز لید (آگوست ۲۰۲۰)

🔺 تعداد کل پروژه های تجاری: 50،000 پروژه در سراسر جهان

🔺 تعداد کل پروژه های مسکونی: 550،000 واحد در سراسر جهان

🔸 تعداد شهر ها و جوامع محلی سبز:190