🎞 معرفی حداقل نیازمندی های پروژه برای ثبت و دریافت رتبه لید ( MPR)


MPRs : Minimums Program  Requirements

1. در یک محل ثابت و همیشگی باشد.

2. دارای مرزهای مشخص و معقولی باشد.

3. حداقل متراژ هر سیستم رتبه بندی را داشته باشد.

 ⏱ زمان کلیپ : ۳ دقیقه

⬅️ این کلیپ نمونه ای از محتوای آموزشی است که در اختیار شرکت کنندگان دوره آمادگی آزمون LEED GA کانال ساختمان سبز ایران قرار می گیرد.


کلیپ زیر را مشاهد فرمایید.