🌳 آیا در ساختمان های سبز حفظ فضای سبز  قبل از ساخت اهمیت دارد؟

✅ آیا در ساختمان های سبز حفظ فضای سبز  قبل از ساخت اهمیت دارد؟

⬅️ بطور مثال استاندارد لید در دسته بندی سایتهای پایدار  دارای معیاری برای حفاظت یا بازیابی فضای سبز و  محل سکونت جانوران می باشد که در آن 40 درصد از فضای سبز موجود می بایست حفظ گردد.

این معیار دارای دو انتخاب ذیل نیز می باشد :

1️ .  بازسازی و بازیابی 30% از سطحی که قبلا ساخته شده است به فضای سبز

2. کمک مالی به انجمن های محلی محیط زیست. برای ساختمان های با تراکم 1.5 و بیشتر (مساحت زیربنای طبقات به کل مساحت زمین) امکان در نظر گرفتن بام سبز برای کسب این امتیاز وجود دارد.

✅ نمونه ای از نحوه حفظ و بازیابی فضای سبز و کسب امتیاز مربوطه در استاندارد لید (مطابق عکس زیر)

⬅️ به این‌ منظور می بایست متراژ فضای سبز قبل و بعد از ساخت و مقدار فضای سبز بازیابی شده از توسعه قبلی مقایسه و محاسبه شود. 

⚙️ منبع : کتاب مرجع راهنمای طراحی و ساخت ساختمان های سبز بر اساس استاندارد لید (LEED V4)

نمونه ای از نحوه حفظ و بازیابی فضای سبز و کسب امتیاز مربوطه در استاندارد لید


🎞 آموزش کامل معیار حفاظت یا بازیابی فضای سبز و  محل سکونت جانوران در ساختمان ها - استاندارد لید

 Site Developement: Protect or Restore Habitat

🟡 زبان انگلیسی

شامل

1️ توضیح کامل معیار

2. نحوه تعیین انتخاب های موجود

3️ نحوه برآوردن نیازمندیهای هر انتخاب

4️ ارایه مثال طراحی

5️ لیست مدارک مورد نیاز برای ارزیابی این معیار

⏱ مدت زمان آموزش : 12 دقیقه