معیارهای استاندارد لید در دسته بندی محل ساختمان و حمل و نقل

🚎 استاندارد لید در دسته بندی محل ساختمان و حمل و نقل دارای معیارهای زیر برای امتیاز می باشد :

🔸حفاظت زمین های با حساسیت زیست محیطی

🔹قرارگیری در محل های با اولویت بالا برای ساخت و ساز

🔸قرارگیری در محل هایی با کاربریهای متنوع و تراکم بالا

🔹دسترسی به حمل و نقل با کیفیت

🔸موجود بودن تسهیلات برای دوچرخه سواران

🔹کاهش اثر منفی پارکینگ

🔸تشویق به استفاده از خودروهای سبز

استاندارد لید در دسته بندی محل ساختمان و حمل و نقل این دو آیتم را در کنار یکدیگر قرار داده است چرا که با انتخاب مناسب محل احداث ساختمان در محیط های شهری پر تراکم و پر کاربری با تشویق افراد به پیاده روی، استفاده از دوچرخه و ماشین های سبز جهت رسیدن به محل کار و امور روزمره صرفه جویی عمده ای در انرژی بخش حمل و نقل صورت می پذیرد.