🚰 چرا مدیریت منابع آب در ساختمان های سبز اهمیت دارد و مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

-  با ادامه روند کنونی دو سوم (2/3) جمعیت کشور آمریکا در شرایط سخت آبی (Condition Water Stressed)  تا سال 2025 قرار خواهند گرفت.

-  حدود 86 درصد آب مورد استفاده از ساختمان ها به اشکال مختلف فاضلاب یا هدر رفت تخلیه می شود. -  حدود 14 درصد منابع آب شیرین آمریکا در ساختمان ها مصرف می شود.

-  25 درصد آب مصرفی ساختمان ها در توالت ها مصرف می شود.  این موارد مصرف و هدر رفت منابع آب در ساختمانهای سایر مناطق و کشورها تقریبا یکسان است.

به همین منظور استاندارد لید مواردی مانند مقدار مصرف آب داخل و خارج ساختمان، آب سیستم های ساختمان (مانند سیستم خنک کن) و نوآوری در مدیریت و بهینه سازی مصرف آب را مورد ارزیابی قرار می دهد.


🚰 موارد ارزیابی استاندارد  لید در دسته بندی بهره وری آب (WE:Water Efficiency)

🚰 مواردی که استاندارد  لید در دسته بندی بهره وری آب (WE:Water Efficiency) مورد ارزیابی قرار می دهد عبارتست از :

🔹کاهش مصرف آبیاری محوطه بیرون ساختمان

🔸کاهش مصرف آب مصرفی داخل ساختمان

🔹نصب کنتورهای آب در داخل ساختمان و واحدها

🔸کاهش در مصرف آب برج های خنک کن ساختمان هاهرکدام از این موارد دارای شاخص های پیشنیاز و امتیاز می باشد. بطور مثال شاخص پیشنیاز برای کاهش مصرف آبیاری محوطه ها عدم نیاز به آبیاری بطور کامل بعد از دو سال می باشد.

برای دستیابی به هر کدام از این موارد تیم طراحی و ساخت ساختمان می بایست روشها و استراتژیهای مختلفی را اتخاذ نماید. در مثال ذکر شده (عدم نیاز به آبیاری محوطه ها) ممکن است نیاز باشد چند راهکار همزمان از جمله استفاده از آب باران یا آب هدر رفته در داخل ساختمان، کاشت گیاهان محلی و استفاده از آبیاری قطره ای بکار گرفته شود. محصولات با برچسب WaterSense

🚿 استفاده از محصولات با برچسب WaterSense یکی از معیارهای کاهش مصرف آب داخل ساختمان ها می باشد.

WaterSense یک برنامه داوطلبانه است که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) برای تشویق سازندگان به کاهش مصرف آب میباشد.

بدین منظور EPA مشخصات فنی را برای محصولات صرفه جو در مصرف آب تدوین نموده است که اگر هر سازنده ای بتواند این مشخصات را برآورده نماید می تواند از لیبیل  WaterSense استفاده نماید.

 این محصولات شامل انواع توالت ها، انواع شیرهای آب، فلاش تانکها، دوشها و تجهیزات آبیاری می شود.