🏡 وبینار مروری بر آخرین پژوهشهای صنعت روشنایی در راستای افزایش بهره وری مصرف انرژی و افزایش کیفیت محیطی

Webinar : Latest Research in Lighting with focus on energy saving and space   

‌سرفصل مطالب :

1- مبانی روشنایی

2- روش MRSE برای محاسبات روشنایی

3- روشنایی انسان محور

4- پیشنهاد استاندارد WELL برای مقدار روشنایی


ارایه شده در : ششمین همایش صنعت ساختمان

🕰  برگزار شده: چهارشنبه 29 بهمن ۱۳۹۹

👨‍💻 مدرس: جناب آقای دکتر کاوه احمدیان


🎞 مشاهده وبینار ضبط شده