💠 لایو مشترک با موضوع "مدیریت پسماند در ساختمان های سبز"

با حضور :

1 . جناب آقای دکتر ابوعلی گلزاری استاد دانشگاه های تهران و امیرکبیر  و متخصص مدیریت پسماند

2 . جناب آقای مهندس اشکان اعتماد متخصص ساختمان های سبز

🕰 برگزار شده : سه شنبه ۲ دیماه - ۹ شب

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده