🏡 ضرورت مهارت آموزی در مباحث  آب، انرژی و محیط زیست

Webinar : necessity of learning about water, energy and environment issues   

‌سرفصل مطالب :

1- مشکلات ناشی از مصرف زیاد منابع کره زمین و انرژی

2- آمارهای مصرف انرژی در ایران و جهان

3- راه کارهای کلان کشور ها جهت حفظ منابع کره زمین

4- ضرورت آموزش و مهارت آموزی با هدف حفظ محیط زیست

5- بررسی آمارها و نمونه هایی از مشاغل سبز


  ارایه دهنده : جناب آقای مهندس میثم بیات (مربی کارگاه انرژی فنی حرفه ای)

⏱ مدت زمان : ۴۷ دقیقه

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده